UBND huyện Đakrông

UBND HUYỆN ĐAKRÔNG
 Đơn vị tải danh sách thư điện tử để rà soát lại tại đây 

HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ
Xã Abung abung@quangtri.gov.vn
Xã Ango ango@quangtri.gov.vn
Xã Avao avao@quangtri.gov.vn
Xã Ba Lòng balong@quangtri.gov.vn
Xã Ba Nang banang@quangtri.gov.vn
Ban Quản lý DA DTXD banqldadtxd@quangtri.gov.vn  
Ban Quản lý giảm nghèo banqlgiamngheo_dakrong@quangtri.gov.vn
Ban quản lý DA ĐTVXD banquanlydaxddkr@quangtri.gov.vn
Đài Phát thanh truyền hình daitruyenhinh_dakrong@quangtri.gov.vn  
Hồ Thị Diễm Phượng hothidiemphuong@quangtri.gov.vn  
Đinh Thị Thuý Ly dinhthithuyly@quangtri.gov.vn  
Đinh Tương dinhtuong@quangtri.gov.vn
Đinh Văn Ly dinhvanly@quangtri.gov.vn
Đoàn Quang Sinh doanquangsinh@quangtri.gov.vn
Dương Văn Vinh duongvanvinh@quangtri.gov.vn  
Xã Hải Phúc haiphuc@quangtri.gov.vn
Hội cựu CB hccb_dakrong@quangtri.gov.vn
Hội LHPN hlhpn_dakrong@quangtri.gov.vn  
Hội nông dân hnd_dakrong@quangtri.gov.vn  
Hoàng Công Đạt hoangcongdat@quangtri.gov.vn
Hoàng Đại Văn hoangdaivan@quangtri.gov.vn  
Hoàng Trung Tâm hoangtrungtam@quangtri.gov.vn  
Hồ Văn Hiêng hovanhieng@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Hiếu hovanhieu@quangtri.gov.vn  
Hồ Xuân Phát hoxuanphat@quangtri.gov.vn
Xã Húc Nghì hucnghi@quangtri.gov.vn
Xã Hướng Hiệp huonghiep@quangtri.gov.vn
Huyện đoàn huyendoan_dakrong@quangtri.gov.vn  
Huyện uỷ huyenuy_dakrong@quangtri.gov.vn
Thị Trấn KrongKlang krongklang@quangtri.gov.vn
Liên đoàn LĐ ldld_dakrong@quangtri.gov.vn  
Lê Anh Tuyến leanhtuyen@quangtri.gov.vn
Lê Công Cẩn lecongcan@quangtri.gov.vn  
Hồ Văn Hùng hovanhung_dakrong@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Linh hovanlinh@quangtri.gov.vn
Hồ Văn My hovanmy@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Ngọc hovanngoc@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Ngơn hovanngon@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Pàn hovanpan@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Tâm hovantam@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Xanh hovanxanh@quangtri.gov.vn  
Hồ Xuân Hoàng hoxuanhoang@quangtri.gov.vn
Lê Đắc Quỳ ledacquy@quangtri.gov.vn  
Hoàng Văn Minh hoangvanminh@quangtri.gov.vn  
Hồ Duy Khánh hoduykhanh@quangtri.gov.vn  
Hồ Sĩ Hồng hosyhong@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Phùng hosyphung@quangtri.gov.vn  
Hồ Thị Cam hothicam@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Kim Cúc hothikimcuc@quangtri.gov.vn  
Hồ T.Lan Phụng hothilanphung@quangtri.gov.vn  
Hồ Văn Bền hovanben@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Đăng hovandang@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Diên hovandien@quangtri.gov.vn  
Hồ Văn Dương hovanduong_dk@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Hải  hovanhai@quangtri.gov.vn
Lê Phước Chương lephuocchuong@quangtri.gov.vn  
Lê Thị Hồng Sáu lethihongsau@quangtri.gov.vn
Lê Thị Kiều Ly lethikieuly@quangtri.gov.vn
Lê T.Lâm Hoa lethilamhoa@quangtri.gov.vn
Lê Thị Mai lethimai-dakrong@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh lethiminh_dakrong@quangtri.gov.vn  
Lê Thị Tuấn lethituan@quangtri.gov.vn
Lê Văn Chỉ levanchi@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hải levanhai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Quang levanquangqt@quangtri.gov.vn
Lê Văn Quyền levanquyen@quangtri.gov.vn
Lữ Văn Hiền luvanhien@quangtri.gov.vn
Mai Huy Phương maihuyphuong@quangtri.gov.vn
Lê Minh Giáp leminhgiap@quangtri.gov.vn
Xã Mò ó moo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ái Hợi nguyenaihoi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bá Hiển nguyenbahien@quangtri.gov.vn  
Nguyễn Bình nguyenbinh_dk@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Sơn nguyendangson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Duy Trí nguyenduytri@quangtri.gov.vn  
Nguyễn Hữu Đông nguyenhuudong@quangtri.gov.vn  
Nguyễn Minh Giáp nguyenminhgiap@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Hòa nguyenminhhoa@quangtri.gov.vn  
Nguyễn Ngôn nguyenngon@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sĩ Huấn nguyensihuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Dương nguyenthiduong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hà nguyenthiha_dk@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hạnh nguyenthihanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Mỹ Hạnh nguyenthimyhanh@quangtri.gov.vn  
Nguyễn Thị Oanh nguyenthioanh@quangtri.gov.vn  
Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthithuhuyen@quangtri.gov.vn  
Nguyễn Văn Đạt nguyenvandat@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Đương nguyenvanduong_dk@quangtri.gov.vn  
Phạm Quang Vũ phamquangvu@quangtri.gov.vn
Phạm Thanh Lượng phamthanhluong@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Hùng phamvanhung@quangtri.gov.vn  
Phạm Văn Thác phamvanthac@quangtri.gov.vn  
Phan Văn Lực phanvanluc@quangtri.gov.vn  
Phòng Dân tộc phongdantoc_dakrong@quangtri.gov.vn  
Phòng GD&ĐT phonggiaoduc_dakrong@quangtri.gov.vn  
Phòng Kinh tế hạ tầng phongkinhtehatang_dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng LĐ-TB&XH phonglaodong@quangtri.gov.vn  
Phòng Nội vụ phongnoivu_dakrong@quangtri.gov.vn  
Phòng NN&PTNT phongnongnghiep_dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng TC-KH phongtaichinh_dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng Tài nguyên phongtainguyen_dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng Thanh tra phongthanhtra_dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng Tư pháp phongtuphap_dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng Văn hóa phongvanhoa_dakrong@quangtri.gov.vn
Phòng Y tế phongyte_dakrong@quangtri.gov.vn
Xã Tà Long talong@quangtri.gov.vn
Xã Tà Rụt tarut@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thắng levanthang@quangtri.gov.vn
Trần Dũng Sĩ trandungsi@quangtri.gov.vn  
Trần Quang Chiến tranquangchien@quangtri.gov.vn  
Trần Quốc Khánh tranquockhanh_dakrong@quangtri.gov.vn
Trần Quốc Tâm tranquoctam@quangtri.gov.vn  
Trần Thị Quý tranthiquy@quangtri.gov.vn  
Trần Thị Tư tranthitu_dakrong@quangtri.gov.vn
Trần Văn Chạy tranvanchay@quangtri.gov.vn
Trần Văn Long tranvanlong@quangtri.gov.vn
Xã Triệu Nguyên trieunguyen@quangtri.gov.vn
Trị Văn Thuý trivanthuy@quangtri.gov.vn  
Trung tâm thể dục thể thao trungtamtdtt_dakrong@quangtri.gov.vn
UBMTTQVN Dakrong ubmt_dakrong@quangtri.gov.vn
Võ Thương vothuong@quangtri.gov.vn
Võ Xuân Quang voxuanquang@quangtri.gov.vn  
Trần Đăng Khoa trandangkhoa@quangtri.gov.vn  
xã Đakrong xadakrong@quangtri.gov.vn