09:13 ICT Chủ nhật, 02/08/2015
trang thong tin dien tu tinh

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 18

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 252

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 267459

Trang nhất » Tin Tức » UBND các huyện, TX, TP » UBND huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

Thứ tư - 26/10/2011 08:51
UBND HUYỆN HẢI LĂNG
Địa chỉ thư điện tử của đơn vị: hailang@quangtri.gov.vn
 
STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Hộp thư điện tử
UBND huyện
1.      Hồ Đại Nam Chủ tịch hodainam@quangtri.gov.vn
2.      Hoàng Văn Vinh Phó Chủ tịch hoangvanvinh.hailang@quangtri.gov.vn
3.      Lê Thị Vinh Phó Chủ tịch lethivinh@quangtri.gov.vn
4.      Phạm Đình Lợi Phó Chủ tịch phamdinhloi@quangtri.gov.vn
VP UBND Huyện
5.      Cáp Xuân Tá Chánh VP capxuanta@quangtri.gov.vn
6.      Nguyễn Vĩnh Quyền Phó Chánh VP nguyenvinhquyen@quangtri.gov.vn
7.      Văn Ngọc Tiến Đức Phó Chánh VP vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
8.      Lê Anh Sơn CV leanhson.hailang@quangtri.gov.vn
9.      Võ Minh Thắng Văn thư vominhthang@quangtri.gov.vn
10.              Đặng Thanh Luận CV dangthanhluan@quangtri.gov.vn
11.              Trần Đức Hiền CV tranduchien@quangtri.gov.vn
12.              Lê Thị Thanh Nga CV lethithanhnga@quangtri.gov.vn
13.              Nguyễn Đức Lục CV nguyenducluc@quangtri.gov.vn
14.              Văn phòng Huyện ủy Tài khoản văn thư huyenuy.hailang
15.              Nguyễn Quang Lâm Chánh Văn phòng nguyenquanglam@quangtri.gov.vn
16.              Nguyễn Hữu Trung Phó Văn phòng nguyenhuutrung.hailang@quangtri.gov.vn
17.              Ngô Thị Thanh Phó Văn phòng ngothithanh.hailang@quangtri.gov.vn
18.              Lê Thị Huệ Văn thư lethihue@quangtri.gov.vn
19.              Lê Tiến Dũng Chuyên viên letiendung.hailang@quangtri.gov.vn
20.              BCH Quân sự huyện Tài khoản văn thư bchqs.hailang
21.              Nguyễn Văn Thanh CHT nguyenvanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
22.              Trần Đình Hải PCHT trandinhhai@quangtri.gov.vn
23.              Nguyễn Xuân Hồng CTV nguyenxuanhong@quangtri.gov.vn
24.              Trần Quang Bình CB kiêm VT tranquangbinh@quangtri.gov.vn
25.              TT Phát triển quỹ đất Tài khoản văn thư ttptqd.hailang
26.              Nguyễn Quang Tuấn nguyenquangtuan.hailang@quangtri.gov.vn
27.              Lê Văn Thuận   levanthuan@quangtri.gov.vn
28.              Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài khoản văn thư phongtckh.hailang@quangtri.gov.vn
29.              Đặng Bá Tránh TP dangbatranh@quangtri.gov.vn
30.              Lê Xuân Trường PTP lexuantruong@quangtri.gov.vn
31.              Lê Nhân Mạnh PTP lenhanmanh@quangtri.gov.vn
32.              Nguyễn Thị Ngọc Tuyết CB Kiêm VT nguyenthingoctuyet@quangtri.gov.vn
33.              Phòng Nội vụ Tài khoản văn thư phongnv.hailang@quangtri.gov.vn
34.              Hồ Vĩnh Hiếu TP hovinhhieu@quangtri.gov.vn
35.              Nguyễn Văn Toản PTP nguyenvantoan@quangtri.gov.vn
36.              Nguyễn Sỹ Sơn PTP nguyensyson@quangtri.gov.vn
37.              Lê Quang Khánh PTP lequangkhanh@quangtri.gov.vn
38.              Hoàng Thị Mỹ Lê VT hoangthimyle@quangtri.gov.vn
39.              Phòng NNPTNT Tài khoản văn thư phongnnptnt.hailang@quangtri.gov.vn
40.              Nguyễn Giáp TP nguyengiap@quangtri.gov.vn
41.              Nguyễn Triển PTP nguyentrien@quangtri.gov.vn
42.              Lê Thị Hường VT lethihuong.hailang@quangtri.gov.vn
43.              Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tài khoản văn thư phongktht.hailang@quangtri.gov.vn
44.              Hồ Quốc Minh TP hoquocminh@quangtri.gov.vn
45.              Hoàng Ngọc Ký PTP hoangngocky@quangtri.gov.vn
46.              Lê Vũ My Na VT levumyna@quangtri.gov.vn
47.              Phòng GD - ĐT Tài khoản văn thư phonggddt.hailang@quangtri.gov.vn
48.              Trần Đới TP trandoi@quangtri.gov.vn
49.              Võ Văn Hoa PTP vovanhoa@quangtri.gov.vn
50.              Lê Văn Thạnh PTP levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
51.              Phan Hồ Du Lam VT phanhodulam@quangtri.gov.vn
52.              Phòng LĐ-TBXH Tài khoản văn thư phongldtbxh.hailang@quangtri.gov.vn
53.              Phan Kế Quỳnh TP phankequynh@quangtri.gov.vn
54.              Trần Thạch PTP tranthach@quangtri.gov.vn
55.              Nguyễn Thị Châu Loan VT nguyenthichauloan@quangtri.gov.vn
56.              Ban Dự án ĐTXD Tài khoản văn thư banqldadtxd.hailang@quangtri.gov.vn
57.              Nguyễn Xuân Hòa nguyenxuanhoa.hailang@quangtri.gov.vn
58.              Trần Thị Thu Thủy VT tranthuthuy@quangtri.gov.vn
59.              Trung tâm Dạy nghề tổng hợp Tài khoản văn thư ttdnth.hailang@quangtri.gov.vn
60.              Nguyễn Thế Hậu nguyenthehau@quangtri.gov.vn
61.              Nguyễn Thanh Tuấn CB Kiêm VT nguyenthanhtuan.hailang@quangtri.gov.vn
62.              Trạm Thú y Tài khoản văn thư tramthuy.hailang@quangtri.gov.vn
63.              Đào Văn An Trạm trưởng daovanan@quangtri.gov.vn
64.              Hồ Ngọc Anh Phó trạm hongocanh@quangtri.gov.vn
65.              Nguyễn Thị Xuân CB Kiêm VT nguyenthixuan@quangtri.gov.vn
66.              Phòng TNMT Tài khoản văn thư phongtnmt.hailang@quangtri.gov.vn
67.              Khổng Minh Tâm TP khongminhtam@quangtri.gov.vn
68.              Nguyễn Đức Bích PTP nguyenducbich@quangtri.gov.vn
69.              Lê Thị Thảo Nhi CB Kiêm VT lethithaonhi@quangtri.gov.vn
70.              Phòng Tư pháp Tài khoản văn thư phongtp.hailang@quangtri.gov.vn
71.              Trần Mượn TP tranmuon@quangtri.gov.vn
72.              Lê Chu PTP lechu@quangtri.gov.vn
73.              Nguyễn Thị Thùy Dương CB Kiêm VT nguyenthithuyduong.hailang@quangtri.gov.vn
74.              Phòng VHTT Tài khoản văn thư phongvhtt.hailang@quangtri.gov.vn
75.              Võ Văn Lập TP vovanlap@quangtri.gov.vn
76.              Lê Anh Du PTP leanhdu@quangtri.gov.vn
77.              Nguyễn Khắc Quang PTP nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
78.              Nguyễn Thị Vân CB Kiêm VT nguyenthivan.hailang@quangtri.gov.vn
79.              Phòng Y tế Tài khoản văn thư phongyt.hailang@quangtri.gov.vn
80.              Nguyễn Phúc Luy TP nguyenphucluy@quangtri.gov.vn
81.              Lê Thị Minh Phương VT lethiminhphuong@quangtri.gov.vn
82.              Trạm BVTV Tài khoản văn thư trambvtv.hailang@quangtri.gov.vn
83.              Dương Văn Tuấn Trạm trưởng duongvantuan@quangtri.gov.vn
84.              Bùi Phước Trang Phó trạm buiphuoctrang@quangtri.gov.vn
85.              Cáp Thị Liên CV capthilien@quangtri.gov.vn
86.              Phòng Thanh tra Tài khoản văn thư phongttr.hailang@quangtri.gov.vn
87.              Bùi Văn Ninh Chánh TT buivanninh@quangtri.gov.vn
88.              Văn Ngọc Dũng PCTT vanngocdung@quangtri.gov.vn
89.              Hồ Sỹ Phú PCTT hosyphu@quangtri.gov.vn
90.              Lê Thị Ngọc Lan CB Kiêm VT lethingoclan@quangtri.gov.vn
91.              VP đăng ký QSD đất Tài khoản văn thư vpdkqsdd.hailang@quangtri.gov.vn
92.              Nguyễn Đức Bích nguyenducbich@quangtri.gov.vn
93.              Nguyễn Trí Phụng CB Kiêm VT nguyentriphung@quangtri.gov.vn
94.              Trung tâm DS-KHHGĐ   ttdskhhgd.hailang@quangtri.gov.vn
95.              Trần Thị Ngọc Hoa tranthingochoa@quangtri.gov.vn
96.              Nguyễn Thị Hương PGĐ nguyenthihuong.hailang@quangtri.gov.vn
97.              Hoàng Thị Thúy Hằng CB Kiêm VT hoangthithuyhang@quangtri.gov.vn
98.              Trung tâm TDTT Tài khoản văn thư tttdtt.hailang@quangtri.gov.vn
99.              Nguyễn Khắc Quang nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
100.         Hoàng Kim Dũng CV hoangkimdung@quangtri.gov.vn
101.         Nguyễn Hùng Mạnh CV nguyenhungmanh@quangtri.gov.vn
102.         Trạm KN-KN Tài khoản văn thư tramknkn.hailang@quangtri.gov.vn
103.         Trần Thiên Văn Trạm trưởng tranthienvan@quangtri.gov.vn
104.         Trần Lương Phó trạm tranluong.hailang@quangtri.gov.vn
105.         Phan Việt Toàn CB Kiêm VT phanviettoan@quangtri.gov.vn
106.         Đài truyền thanh Tài khoản văn thư daitt.hailang@quangtri.gov.vn
107.         Nguyễn Đức Sáng Trưởng Đài nguyenducsang@quangtri.gov.vn
108.         Trần Thị Thanh Tuyền CB Kiêm VT tranthithanhtuyen@quangtri.gov.vn
109.         Trung tâm Y tế Tài khoản văn thư ttyt.hailang@quangtri.gov.vn
110.         Trần Đăng Thứ trandangthu@quangtri.gov.vn
111.         Nguyễn Khắc Túy PGD nguyenkhactuy@quangtri.gov.vn
112.         Trần Thị Thiết VT tranthithiet@quangtri.gov.vn
113.         Hạt kiểm lâm Tài khoản văn thư hatkl.hailang@quangtri.gov.vn
114.         Võ Văn Sử HT vovansu@quangtri.gov.vn
115.         Nguyễn Anh Thủy HP nguyenanhthuy@quangtri.gov.vn
116.         Nguyễn Thị Kim Chung CB Kiêm VT nguyenthikimchung@quangtri.gov.vn
117.         Hội chữ thập đỏ Tài khoản văn thư hoictd.hailang@quangtri.gov.vn
118.         Đoàn Minh Cường CT doanminhcuong@quangtri.gov.vn
119.         Lê Văn Long CB Kiêm VT levanlong@quangtri.gov.vn
120.         Ngân hàng NN-PTNT Tài khoản văn thư nhnnptnt.hailang@quangtri.gov.vn
121.         Nguyễn Đăng Mai nguyendangmai@quangtri.gov.vn
122.         Trần Văn Tình PGĐ tranvantinh@quangtri.gov.vn
123.         Phan Ngọc Bang PGĐ phanngocbang@quangtri.gov.vn
124.         Phan Thị Thanh Phước VT phanthithanhphuoc@quangtri.gov.vn
125.         Ngân hàng CSXH Tài khoản văn thư nhcsxh.hailang@quangtri.gov.vn
126.         Phan Văn Pháp phanvanphap@quangtri.gov.vn
127.         Ngô Thanh Hải PGĐ ngothanhhai.hailang@quangtri.gov.vn
128.         Trần Thị Tuyết Nhung CB Kiêm VT tranthituyetnhung@quangtri.gov.vn
129.         Kho bạc nhà nước Tài khoản văn thư kbnn.hailang@quangtri.gov.vn
130.         Nguyễn Thị Hằng nguyenthihang@quangtri.gov.vn
131.         Nguyễn Đăng Sinh PGĐ nguyendangsinh@quangtri.gov.vn
132.         Lê Phúc Hoàng CB Kiêm VT lephuchoang@quangtri.gov.vn
133.         Chi cục thuế Tài khoản văn thư cct.hailang@quangtri.gov.vn
134.         Lê Văn Quynh CCT levanquynh@quangtri.gov.vn
135.         Nguyễn Đăng Kỷ CCP nguyendangky@quangtri.gov.vn
136.         Phan Thị Toàn VT phanthitoan@quangtri.gov.vn
137.         Chi cục Thống kê Tài khoản văn thư cctk.hailang@quangtri.gov.vn
138.         Lê Quang Tuấn CCT lequangtuan@quangtri.gov.vn
139.         Đoàn Thị Hà Dung Kiêm VT doanthihadung@quangtri.gov.vn
140.         Bảo hiểm xã hội Tài khoản văn thư bhxh.hailang@quangtri.gov.vn
141.         Đào Quynh daoquynh@quangtri.gov.vn
142.         Văn Ngọc Đường PGĐ vanngocduong@quangtri.gov.vn
143.         Lê Hữu Ly PGĐ lehuuly@quangtri.gov.vn
144.         Nguyễn Thị Hồng Nhung VT nguyenthihongnhung@quangtri.gov.vn
145.         Chi cục thi hành án dân sự Tài khoản văn thư ccthads.hailang@quangtri.gov.vn
146.         Lê Đức Hòa CC trưởng leduchoa@quangtri.gov.vn
147.         Cáp Xuân Quý CCP capxuanquy@quangtri.gov.vn
148.         Ngô Thị Huế CB kiêm VT ngothihue@quangtri.gov.vn
149.         Tòa án nhân dân Tài khoản văn thư tand.hailang@quangtri.gov.vn
150.         Phan Thanh Phùng CA phanthanhphung@quangtri.gov.vn
151.         Nguyễn Thị Xuân PCA nguyenthixuan@quangtri.gov.vn
152.         Nguyễn Thị Thanh Bình VT nguyenthithanhbinh.hailang@quangtri.gov.vn
153.         Viện KSND Tài khoản văn thư vienksnd.hailang@quangtri.gov.vn
154.         Nguyễn Trường Viện trưởng nguyentruong@quangtri.gov.vn
155.         Hồ Xuân Bằng Viện phó hoxuanbang@quangtri.gov.vn
156.         Văn Thị Ngọc Nhung VT vanthingocnhung@quangtri.gov.vn
157.         UBMT TQVN huyện Tài khoản văn thư ubmttqvn.hailang@quangtri.gov.vn
158.         Lê Thú Chủ tịch lethu@quangtri.gov.vn
159.         Hoàng Xuân Bỉnh Phó CT hoangxuanbinh@quangtri.gov.vn
160.         Cáp Kim Dực Phó CT capkimduc@quangtri.gov.vn
161.         Phạm Thị Tuyết VT phamthituyet@quangtri.gov.vn
162.         Huyện đoàn Tài khoản văn thư huyendoan.hailang@quangtri.gov.vn
163.         Trần Hữu Bắc Phó Bí thư tranhuubac@quangtri.gov.vn
164.         Nguyễn Thị Phương Liễu Phó BT, VT nguyenthiphuonglieu@quangtri.gov.vn
165.         Liên đoàn Lao động Tài khoản văn thư ldld.hailang@quangtri.gov.vn
166.         Lê Quang Cường Chủ tịch lequangcuong@quangtri.gov.vn
167.         Nguyễn Trung Văn Phó Chủ tịch nguyentrungvan@quangtri.gov.vn
168.         Nguyễn Thị Hồng Mỹ VT nguyenthihongmy@quangtri.gov.vn
169.         Hội Nông dân Tài khoản văn thư hoind.hailang@quangtri.gov.vn
170.         Nguyễn Trí Ngọc Chủ tịch nguyentringoc@quangtri.gov.vn
171.         Hoàng Văn Bảo Phó Chủ tịch hoangvanbao@quangtri.gov.vn
172.         Trần Đức Thành Phó Chủ tịch tranducthanh@quangtri.gov.vn
173.         Nguyễn Chiến VT nguyenchien@quangtri.gov.vn
174.         Hội Phụ nữ Tài khoản văn thư hoipn.hailang@quangtri.gov.vn
175.         Hoàng Thị Phương Nam Chủ tịch hoangthiphuongnam@quangtri.gov.vn
176.         Lê Thị Thu Hòa Phó Chủ tịch lethithuhoa@quangtri.gov.vn
177.         Lê Thị Trà Phó Chủ tịch lethitra@quangtri.gov.vn
178.         Tôn Nữ Mỹ Hạnh VT tonnumyhanh@quangtri.gov.vn
179.         Hội Cựu Chiến binh Tài khoản văn thư hoiccb.hailang@quangtri.gov.vn
180.         Trần Minh Hiền Chủ tịch tranminhhien@quangtri.gov.vn
181.         Trần Kim Trữ Phó Chủ tịch trankimtru@quangtri.gov.vn
182.         Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Tài khoản văn thư ttbdct.hailang@quangtri.gov.vn
183.         Hồ Thị Hồng Hải hothihonghai@quangtri.gov.vn
184.         Bùi Văn Huy PGĐ buivanhuy@quangtri.gov.vn
185.         Nguyễn Thị Ngọc Hương VT nguyenthingochuong@quangtri.gov.vn
186.         Bưu điện huyện Tài khoản văn thư buudien.hailang@quangtri.gov.vn
187.         Nguyễn Quang Bào nguyenquangbao@quangtri.gov.vn
188.         Nguyễn Thị Hoài Tuyết VT nguyenthihoaituyet@quangtri.gov.vn
189.         Bệnh viện đa khoa huyện Tài khoản văn thư bvdk.hailang@quangtri.gov.vn
190.         Nguyễn Xuân Tiết nguyenxuantiet@quangtri.gov.vn
191.         Hồ Văn Lộc PGĐ hovanloc@quangtri.gov.vn
192.         Nguyễn Thị Thanh Thủy VT nguyenthanhthuy.hailang@quangtri.gov.vn
193.         Đồn biên phòng 212 Tài khoản văn thư donbp212.hailang@quangtri.gov.vn
194.         Lê Thanh Triều Đồn Trưởng lethanhtrieu@quangtri.gov.vn
195.         Hồ Thanh Tám Phó Đồn trưởng hothanhtam@quangtri.gov.vn
196.         Nguyễn Thanh Tiêm CTV nguyenthanhtiem@quangtri.gov.vn
197.         Hoàng Minh Phúc VT hoangminhphuc@quangtri.gov.vn
198.         Điện lực Tài khoản văn thư dienluc.hailang@quangtri.gov.vn
199.         Phan Hồng Cẩm phanhongcam@quangtri.gov.vn
200.         Nguyễn Đức Dũng PGĐ nguyenducdung.hailang@quangtri.gov.vn
201.         Trần Thị Hồng Liên VT tranthihonglien@quangtri.gov.vn
202.         THPT Hải Lăng Tài khoản văn thư thpthailang@quangtri.gov.vn
203.         Lê Thị Thanh Thủy Hiệu trưởng lethithanhthuy@quangtri.gov.vn
204.         Hồ Thị Lan Hương Phó HT hothilanhuong@quangtri.gov.vn
205.         Võ Văn Xuân PHT vovanxuan@quangtri.gov.vn
206.         Lê Thị Hà VT lethiha.hailang@quangtri.gov.vn
207.         THPT Trần Thị Tâm Tài khoản văn thư thpttranthitam@quangtri.gov.vn
208.         Phan Hồng Khánh HT phanhongkhanh@quangtri.gov.vn
209.         Võ Văn Nhân Phó HT vovannhan@quangtri.gov.vn
210.         Trần Thị Ngọc Ánh VT tranthingocanh@quangtri.gov.vn
211.         THPT Bùi Dục Tài Tài khoản văn thư thptbuiductai@quangtri.gov.vn
212.         Nguyễn Khoa Xưng HT nguyenkhoaxung@quangtri.gov.vn
213.         Võ Văn Hiếu PHT vovanhieu@quangtri.gov.vn
214.         Hoàng Thị Trang VT hoangthitrang.hailang@quangtri.gov.vn
215.         THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tài khoản văn thư thptnguyenbinhkhiem@quangtri.gov.vn
216.         Phạm Như Minh HT phamnhuminh@quangtri.gov.vn
217.         Nguyễn Thanh Bình PHT nguyenthanhbinh.hailang@quangtri.gov.vn
218.         TT Giáo dục thường xuyên Tài khoản văn thư ttgdtx.hailang@quangtri.gov.vn
219.         Lê Phước Chính lephuocchinh@quangtri.gov.vn
220.         Nguyễn Thị Thanh Nhàn VT nguyenthanhnhan.hailang@quangtri.gov.vn
221.         TT KTTH Hướng Nghiệp Tài khoản văn thư ttktthhuongnghiep.hailang@quangtri.gov.vn
222.         Trần Đức Ninh tranducninh@quangtri.gov.vn
223.         Văn Ẩm PGĐ vanam@quangtri.gov.vn
224.         Nguyễn Thị Huyền VT nguyenthihuyen@quangtri.gov.vn
225.         Thị Trấn Hải Lăng Tài khoản văn thư thitranhailang@quangtri.gov.vn
226.         Võ Văn Hoàng Chủ tịch UBND vovanhoang@quangtri.gov.vn
227.         Trần Quang Hùng PCT UBND thị trấn tranquanghung@quangtri.gov.vn
228.         Lê Thị Thu Huyền Phó CT UBND lethithuhuyen@quangtri.gov.vn
229.         Trần Thị Nhẫn VP tranthinhan.hailang@quangtri.gov.vn
230.         Nguyễn Thị Minh Phụng VT nguyenthiminhphung@quangtri.gov.vn
231.         Xã Hải Phú Tài khoản văn thư xahaiphu@quangtri.gov.vn
232.         Trương Công Văn BT, CT UBND truongcongvan@quangtri.gov.vn
233.         Nguyễn Nhạc Phó chủ tịch UBND nguyennhac@quangtri.gov.vn
234.         Lại Văn Hoàng VP laivanhoang@quangtri.gov.vn
235.         Nguyễn Minh Phước VT nguyenminhphuoc@quangtri.gov.vn
236.         Xã Hải Thượng Tài khoản văn thư xahaithuong@quangtri.gov.vn
237.         Lê Ngọc Anh Chủ tịch UBND lengocanh@quangtri.gov.vn
238.         Lê Thị Bé Hương Phó Chủ tịch UBND lethibehuong@quangtri.gov.vn
239.         Trần Văn Kính VP tranvankinh@quangtri.gov.vn
240.         Nguyễn Thị Phương Thảo VT nguyenthiphuongthao@quangtri.gov.vn
241.         Xã Hải Trường Tài khoản văn thư xahaitruong@quangtri.gov.vn
242.         Nguyễn Phương Chủ tịch UBND nguyenphuong.hailang@quangtri.gov.vn
243.         Trương Minh Đông PCT UBND truongminhdong@quangtri.gov.vn
244.         Lê Chương VP lechuong@quangtri.gov.vn
245.         Hồ Thị Lệ Xuân VT hothilexuan@quangtri.gov.vn
246.         Xã Hải Sơn Tài khoản văn thư xahaison@quangtri.gov.vn
247.         Nguyễn Khánh Vinh PBT. Đảng uỷ,  CT UBND nguyenkhanhvinh@quangtri.gov.vn
248.         Trương Hải Sơn PCT.UBND truonghaison@quangtri.gov.vn
249.         Lê Lỵ VP lely@quangtri.gov.vn
250.         Hoàng Phương Thảo VT hoangphuongthao@quangtri.gov.vn
251.         Xã Hải Chánh Tài khoản văn thư xahaichanh@quangtri.gov.vn
252.         Hồ Đình Thái Chủ tịch UBND xã hodinhthai@quangtri.gov.vn
253.         Hoàng Hữu Sửu Phó chủ tịch UBND xã hoanghuusuu@quangtri.gov.vn
254.         Bùi Văn Sinh VP buivansinh@quangtri.gov.vn
255.         Bùi Thị Thu Vân CB kiêm VT buithithuvan@quangtri.gov.vn
256.         Xã Hải Tân Tài khoản văn thư xahaitan@quangtri.gov.vn
257.         Dương Viết Hải CT.UBND xã duongviethai@quangtri.gov.vn
258.         Bùi Xuân Giang PCT.UBND xã buixuangiang@quangtri.gov.vn
259.         Nguyễn Khánh Tặng VP nguyenkhanhtang@quangtri.gov.vn
260.         Lê Thị Diễm VT lethidiem@quangtri.gov.vn
261.         Xã Hải Hòa Tài khoản văn thư xahaihoa@quangtri.gov.vn
262.         Nguyễn Mãnh CT. UBND xã nguyenmanh@quangtri.gov.vn
263.         Cái Văn Cư P. Chủ tịch UBND xã caivancu@quangtri.gov.vn
264.         Trần Phạm Phú Sơn VP tranphamphuson@quangtri.gov.vn
265.         Nguyễn Thị Khánh Hòa VT nguyenthikhanhhoa@quangtri.gov.vn
266.         Xã Hải Dương Tài khoản văn thư xahaiduong@quangtri.gov.vn
267.         Nguyễn Ngọc Dũng Chủ tịch UBND xã nguyenngocdung@quangtri.gov.vn
268.         Phan Trọng Thiện PCT UBND phantrongthien@quangtri.gov.vn
269.         Võ Trung Hiếu VP votrunghieu@quangtri.gov.vn
270.         Lê Thị Hoài Như VT lethihoainhu@quangtri.gov.vn
271.         Xã Hải Thọ Tài khoản văn thư xahaitho@quangtri.gov.vn
272.         Phạm Ngọc Ánh Chủ tịch UBND xã phamngocanh@quangtri.gov.vn
273.         Trần Thanh Vinh Phó Chủ tịch UBND tranthanhvinh@quangtri.gov.vn
274.         Trần Quốc Anh VP tranquocanh@quangtri.gov.vn
275.         Nguyễn Thị Lan Nhi VT nguyenthilannhi@quangtri.gov.vn
276.         Xã Hải Lâm Tài khoản văn thư xahailam@quangtri.gov.vn
277.         Trần Văn Trà Chủ tịch UBND tranvantra@quangtri.gov.vn
278.         Hoàng Hoa Thám Phó chủ tịch UBND hoanghoatham@quangtri.gov.vn
279.         Hoàng Thanh Chiêu VP hoangthanhchieu@quangtri.gov.vn
280.         Hồ Thị Lệ Hà VT hothileha.hailang@quangtri.gov.vn
281.         Xã Hải Ba Tài khoản văn thư xahaiba@quangtri.gov.vn
282.         Nguyễn Quyết Chủ tịch UBND nguyenquyet@quangtri.gov.vn
283.         Nguyễn Đức Hoá Phó chủ tịch UBND nguyenduchoa.hailang@quangtri.gov.vn
284.         Mai Văn Căn VP maivancan@quangtri.gov.vn
285.         Võ Thị Kim Nga VT vothikimnga@quangtri.gov.vn
286.         Xã Hải Thành Tài khoản văn thư xahaithanh@quangtri.gov.vn
287.         Vương Khánh Kim Chủ tịch UBND vuongkhanhkim@quangtri.gov.vn
288.         Hoàng Xuân Hùng Phó Chủ tịch UBND hoangxuanhung@quangtri.gov.vn
289.         Ngô Ngọc Vũ VP ngongocvu@quangtri.gov.vn
290.         Nguyễn Thị Thanh Huyền VT nguyenthanhhuyen.hailang@quangtri.gov.vn
291.         Xã Hải Thiện Tài khoản văn thư xahaithien@quangtri.gov.vn
292.         Lê Văn Mỹ Chủ tịch UBND levanmy@quangtri.gov.vn
293.         Đặng Bảo Hoàng Phó chủ tịch UBND dangbaohoang@quangtri.gov.vn
294.         Bùi Như Lộc VP buinhuloc@quangtri.gov.vn
295.         Lê Thị Vinh VT lethivinh.hailang@quangtri.gov.vn
296.         Xã Hải Xuân Tài khoản văn thư xahaixuan@quangtri.gov.vn
297.         Lê Văn Xuân Chủ tịch UBND levanxuan@quangtri.gov.vn
298.         Cái Văn Thơ Phó Chủ tịch UBND caivantho@quangtri.gov.vn
299.         Lê Phổn VP lephon@quangtri.gov.vn
300.         Nguyễn Thị Thanh Nhàn VT nguyenthanhnhanqt@quangtri.gov.vn
301.         Xã Hải Quy Tài khoản văn thư xahaiquy@quangtri.gov.vn
302.         Lê Văn Lạt Chủ tịch UBND levanlat@quangtri.gov.vn
303.         Võ Tuấn Phó chủ tịch UBND votuan@quangtri.gov.vn
304.         Võ Như Nhật VP vonhunhat@quangtri.gov.vn
305.         Đinh Thị Nhật Uyên VT dinhthinhatuyen@quangtri.gov.vn
306.         Xã Hải Vĩnh Tài khoản văn thư xahaivinh@quangtri.gov.vn
307.         Nguyễn Đức San Chủ tịch UBND xã nguyenducsan@quangtri.gov.vn
308.         Nguyễn Đức Thuyền P.Chủ tịch UBND xã nguyenducthuyen@quangtri.gov.vn
309.         Nguyễn Đăng Tình VP nguyendangtinh@quangtri.gov.vn
310.         Ngô Kế VP ngoke@quangtri.gov.vn
311.         Hoàng Thị Ngọc Hiền VT hoangthingochien@quangtri.gov.vn
312.         Xã Hải Quế Tài khoản văn thư xahaique@quangtri.gov.vn
313.         Hồ Như Thanh Chủ tịch UBND xã honhuthanh@quangtri.gov.vn
314.         Trần Thị Lựu Phó CT UBND xã tranthiluu@quangtri.gov.vn
315.         Phan Thị Mỹ Dung VP phanthimydung@quangtri.gov.vn
316.         Nguyễn Văn Vi VT nguyenvanvi@quangtri.gov.vn
317.         Hải An Tài khoản văn thư xahaian@quangtri.gov.vn
318.         Phan Thành Chung Chủ tịch UBND phanthanhchung@quangtri.gov.vn
319.         Nguyễn Quốc Danh Phó Chủ tịch UBND nguyenquocdanh@quangtri.gov.vn
320.         Đặng Quang Sơn VP dangquangson@quangtri.gov.vn
321.         Lê Xuân Hưng CB kiêm VT lexuanhung@quangtri.gov.vn
322.         Hải Khê Tài khoản văn thư xahaikhe@quangtri.gov.vn
323.         Trương Văn Cần CTUBND truongvancan@quangtri.gov.vn
324.         Hà Văn Hiếu PCTUB havanhieu@quangtri.gov.vn
325.         Trương Văn Chung VP kiêm VT truongvanchung@quangtri.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết